Дана 27.12.2018. године одржана је 30. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 29 захтева за кредите Фонда у износу од 222.318.816,27 рсд и 34.707.194,61 рсд бесповратних средстава:

  • дугорочних кредита за инвестиције – правна лица и предузетници, одобрена су 3 кредита у износу од 13.365.692,00 рсд;
  • дугорочних кредита за трајна обртна средства – правна лица и предузетници, одобрено је 7 кредита у износу од 78.000.000,00 рсд;
  • ивестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2018.години, одобрено је 8 кредита, у износу од 111.855.260,65 рсд и 26.522.395,91 рсд бесповратних средстава;
  • start-up кредита за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању за 2018 годину, одобрено је 11 кредита у износу од 19.097.863,62 рсд и 8.184.798,70 рсд бесповратних средстава;
  • на истој седници одобрена су и 2 репрограма и прихваћена су 2 УППР-а.

На истој седници одбијено је:

  • 1 захтев за правна лица/предузетнике за инвестиције
  • 1 захтев за правна лица/предузетнике за трајна обртна средства
  • 7 захтева за start-up правна лица/предузетници;
  • 1 захтев за развојне пројекте

Comments are closed.