Дана 06.11.2018. године одржана је 26. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда  oдобрено је укупно 69 захтева за кредите  Фонда у  износу од 450.006.880,92 рсд и 83.181.791,30 рсд бесповратних средстава:

  • дугорочних кредита инвестиције – правна лица и предузетници, одобрена су 3 кредита у износу од 13.684.200,00 рсд;
  • дугорочних кредита за трајна обртна средства – правна лица и предузетници, одобрено је 17 кредита у износу од 130.600.000,00 рсд;
  • ивестициони кредити  за правна лица и предузетнике  по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години, одобрено је 19 кредита, у износу од 245.660.640,55 рсд и 57.440.916,87 рсд бесповратних средстава;
  • start up кредита за правна лица и предузетнике по Програму подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у   пословању за 2018 годину, одобрено је 30 кредита у износу од 60.062.040,37 рсд и 25.740.874,43 рсд бесповратних средстава.

 На истој седници одбијено је:

  • 3 захтева за правна лица/предузетнике  за трајна обртна средства;
  • 12 захтева за start up правна лица/предузетнике. 

Comments are closed.