Дана 11.09.2018. године одржана је 23. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда  oдобрено је укупно 92 захтева за кредите  Фонда у  износу од 705.258.833,44 рсд и 143.653.831,54 рсд бесповратних средстава;

  • дугорочних кредита за инвестиције – правна лица и предузетници, одобрено је 7 кредита у износу од 101.977.132,37 рсд;
  • дугорочних кредита за трајна обртна средства – правна лица и предузетници, одобрено је 8 кредита у износу од 49.300.000,00 рсд;
  • ивестиционих кредита за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2018.години, одобрено је 30 кредита, у износу од 483.818.220,26 рсд и 113.583.768,33 рсд бесповратних средстава;
  • start up кредита за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању за 2018 годину, одобрено је 47 кредита у износу од 70.163.480,81 рсд и 30.070.063,21 рсд бесповратних средстава;

На истој седници одбијена су:

  • 2 захтева за тос правна лица/предузетници;
  • 13 захтева за start up правна лица/предузетници;
  • 2 захтева за развојне пројекте правна лица/предузетници 

Comments are closed.