Дана 27.06.2018. године одржана је 20. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:
Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда  oдобрено је укупно 42 захтева за кредите  Фонда у  износу од 230.292.228,72 рсд и 56.398.153,99 рсд бесповратних средстава:

 • дугорочних кредита инвестиције – правна лица, одобрен је 1 кредит у износу од 5.904.720,00 рсд;
 • дугорочних кредита за инвестиције – предузетници, одобрен је 1 кредит у износу од 4.000.000,00 рсд;
 • дугорочних кредита за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 5 кредита у износу од 14.400.000,00 рсд;
 • ивестициони кредити  за правна лица  по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години, одобрено је  11 кредита, у износу од 118.699.143,48 рсд и 29.674.785,87 рсд бесповратних средстава;
 • ивестициони кредити  за предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години, одобрено је 6 кредита, у износу од 59.841.221,71 рсд и 14.960.306,20 рсд бесповратних средстава;
 • start up кредита за правна лица по Програм подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у   пословању за 2018 годину, одобрено је  14 кредита у износу од 24.413.774,50 рсд и 10.463.046,64 рсд бесповратних средстава;
 • start up кредита за предузетнике по Програм подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у   пословању за 2018 годину, одобрена су 4 кредита у износу од 3.033.369,03 рсд и 1.300.015,28 рсд бесповратних средстава;
 • УППР – одобрен је 1 УППР;
 • Репрограм – одобрена су 3 репрограма;

На истој седници одбијено је:

 • 1 захтев за правна лица;
 • 1 захтев за start up;
 • 2 захтева за развојне пројекте-правна лица;
 • 1 УППР;

Comments are closed.