Дана 31.05.2018. године одржана је 17. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда  oдобрено је укупно 44 захтева за кредите  Фонда у  износу од 388.821.810,07 рсд и 80.208.513,19 рсд бесповратних средстава:

  • дугорочних кредита за инвестиције – правна лица, одобрен је 1 кредит у износу од 12.500.000,00 рсд;
  • дугорочних кредита за трајна обртна средства – правна лица, одобрена су 3 кредита у износу од 21.000.000,00 рсд;
  • дугорочних кредита за инвестиције – предузетници, одобрена су 2 кредитa у износу од 5.764.000,00 рсд;
  • дугорочних кредита за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је  6 кредита у износу од 17.150.000,00 рсд;
  • инвестициони кредити  за правна лица по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години, одобрено је 9 кредита, у износу од 269.001.713,03 рсд и 55.907.564,80 рсд бесповратних средстава;
  • инвестициони кредити  за предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години, одобрен је 1 кредит, у износу од 16.089.321,78 рсд и 4.022.330,44 рсд бесповратних средстава;
  • start-up кредита за правна лица по Програму подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању за 2018 годину, одобрено је  10 кредита у износу од 27.901.726,34 рсд и 11.957.882,70 рсд бесповратних средстава;
  • start-up кредита за предузетнике по Програм подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у   пословању за 2018 годину, одобрено је  12 кредита у износу од 19.415.048,92 рсд и 8.320.735,25 рсд бесповратних средстава. 


На истој седници одбијена су:

  • 3 захтева за start-up

Comments are closed.