Дана 11.05.2018. године одржана је 16 седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 62 захтева за кредите  Фонда у  износу од 743.626.902,02 рсд и 80.204.079,05 рсд бесповратних средстава:

 • дугорочних кредита инвестиције – правна лица, одобрено је 5 кредита у износу од 155.050.238,74 рсд;
 • дугорочних кредита за трајна обртна средства – правна лица, одобрено је 6 кредита у износу од 200.500.000,00 рсд;
 • дугорочних кредита за инвестиције – предузетници, одобрена су 2 кредитa у износу од 9.501.962,60  рсд;
 • дугорочних кредита за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 6 кредита у износу од 24.500.000,00 рсд;
 • ивестициони кредити  за правна лица  по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2018.години, одобрено је 8 кредита, у износу од 216.717.197,38 рсд и 50.429.299,34 рсд бесповратних средстава;
 • ивестициони кредити  за предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2018.години, одобрено је 6 кредита, у износу од 52.519.241,60 рсд и 13.129.810,40 рсд бесповратних средстава;
 • start up кредита за правна лица по Програм подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у   пословању за 2018 годину, одобрено је  12 кредита у износу од 20.296.422,44 рсд и 8.698.466,76 рсд бесповратних средстава;
 • start up кредита за предузетнике по Програм подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у   пословању за 2018 годину, одобрено је  15 кредита у износу од 18.541.839,26 рсд и 7.946.502,55 рсд бесповратних средстава;
 • кредит за одржавање текуће ликвидности, одобрена су 2 кредита у износу од 46.000.000,00 рсд;

На истој седници одбијени су:

 • 1 захтев за предузетнике;
 • 4 захтева за старт-ап;
 • 2 захтева за развојне пројекте;

Comments are closed.