Дана 04.04.2018. године одржана је 14 седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда  oдобрено је укупно 19 захтева за кредите  Фонда у  износу од 398.752.562,98 рсд и 19.629.433,41 рсд бесповратних средстава:

 • дугорочни кредити за трајна обртна средства-правна лица,одобрен је 1 кредит у износу од 40.000.000,00 рсд;
 • дугорочни кредити за инвестиције-предузетници, одобрена су 3 кредитa у износу од 9.484.894,00 рсд;
 • дугорочни кредити за трајна обртна средства-предузетници, одобрена су 4 кредита у износу од 18.700.000,00 рсд;
 • инвестициони кредити  за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобрена су 3 кредита у износу од 320.221.578,40 рсд и 15.195.394,60 рсд бесповратних средстава;
 • start-up кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању за 2017 годину, одобрен је 1 кредит у износу од 1.242.834,91 рсд и 532.643,53 рсд бесповратних средстава;
 • start-up кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању за 2018 годину, одобрено је 7 кредита у износу од 9.103.255,67 рсд и 3.901.395,28 рсд бесповратних средстава;
 • репрограм за правна лица, одобрен је 1 кредит у износу од 23.432.681,66 рсд;
 • репрограм за  предузетнике, одобрен је 1 кредит у износу од 4.169.726,13 рсд;
 • споразумно регулисање обавеза, одобрена су 3 кредита у износу од 5.658.098,01 рсд.

Доношење одлука о одбијању захтева за одобравање кредита / репрограма / споразумно регулисање обавеза; 1 кредит, 7.000.000,00 рсд / 3 споразума, 11.292.248,37 рсд / 1 УППР, 192.844.565,84 рсд

На истој седници одбијено је:

 • 1 захтев за правна лица;
 • 3 захтева  за репрограм  и
 • 1 захтев за УППР.

Comments are closed.