Дана 28.12.2017. године одржана је 8. седница Управног одбора Фонд

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

– Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 65 захтева за кредите Фонда у износу од 910.680.888,58 рсд и 135.711.617,68 рсд бесповратних средстава:

  • дугорочних кредита за инвестиције – правна лица, одобренa су 2 кредита у износу од 361.487.600,00 рсд;
  • дугорочних кредита за трајна обртна средства – правна лица,одобрена су 2 кредита у износу од 23.000.000,00 рсд;
  • дугорочних кредита за трајна обртна средства – предузетници, одобрена су 3 кредита у износу од 6.700.000,00 рсд;
  • инвестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди одобрено је 37 кредита, у износу од 483.145.953,64 рсд и 120.134.188,42 рсд бесповратних средстава;
  • start-up кредита за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању одобрен је 21 кредит у износу од 36.347.334,94 рсд и 15.577.429,26 рсд бесповратних средстава;
  • споразумно регулисање обавеза – одобрена су 3 захтева у износу од 48.236.035,22 рсд; и
  • УППР – реорганизација прихваћен је 1 захтев у износу од 70.143.212,63 рсд;

На истој седници одбијено је 10 захтева за кредит у износу 90.334.024,36 рсд:

  • 1 захтев за предузетнике;
  • 1 захтев за Start-up кредити за почетнике у пословању / правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину;
  • 8 захтева по Програму кроз подршку инвестицијама у привреди.

Comments are closed.