Дана 18.12.2017. године одржана је 7. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

– Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 58 захтева за кредите Фонда у износу од 465.626.661,60 рсд:

– дугорочни кредити за инвестиције-правна лица, одобренa су 2 кредита у износу од 17.720.000,00 рсд;
– дугорочни кредити за трајна обртна средства-правна лица, одобрена су 2 кредита у износу од 5.500.000,00 рсд;
– дугорочни кредити за инвестиције – предузетници, одобрена су 2 кредита у износу од 11.022.324,02 рсд;
– дугорочни кредити за трајна обртна средства – предузетници, одобрена су 3 кредита у износу од 8.500.000,00 рсд;
– инвестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди, одобрена су 32 кредита, у износу од 395.939.895,12 рсд и 94.707.901,48 рсд бесповратних средстава;
– start up кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, одобрено је 17 кредита у износу од 26.944.442,26 рсд и 11.547.618,19 рсд бесповратних средстава;
– споразумно регулисање обавеза, одобрена су 2 захтева у износу од 2.198.198,40 рсд;

На истој седници одбијена су 23 захтева за кредит у износу 149.289.976,38 рсд:

– 4 захтева за правна лица;
– 6 захтева за START UP – кредити за почетнике у пословању /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину;
– 13 захтева по Програму кроз подршку инвестицијама у привреди.

Comments are closed.