Дана 30.11.2017. године одржана је 6.седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

– Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 60 захтева за кредите Фонда у износу од 413.987.183,72 рсд:– дугорочних кредита за инвестиције – правна лица, одобрено је 5 кредита у износу од 77.800.000,00 рсд;
– дугорочних кредита за трајна обртна средства – правна лица, одобрена су 3 кредита у износу од 18.500.000,00 рсд;
– дугорочних кредита за трајна обртна средства – предузетници, одобрена су 4 кредита у износу од 22.299.000,00 рсд;
– инвестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди, одобрено је 17 кредита, у износу од 247.248.928,28 рсд и 59.312.232,07 рсд бесповратних средстава;
– start up кредита за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, одобрен је 31 кредит у износу од 48.238.255,44 рсд и 20.673.538,09 рсд бесповратних средстава;
– Уступање потраживања уз накнаду, одобрена су 2 захтева у износу од 4.160.676,77 рсд; и
– УППР – реорганизација, прихваћена су 2 захтева у износу од 142.685.499,20 рсд;

На истој седници одбијено је 17 захтева за кредит у износу 42.930.697,80 рсд:– 1 захтев за правна лица;
– 4 захтева за предузетнике;
– 11 захтев за START UP – кредити за почетнике у пословању /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину;
– 1 захтев по Програму кроз подршку инвестицијама у привреди.

Comments are closed.