Дана 09.11.2017. године одржана је 4.седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

– Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 52 захтева за кредите Фонда у износу од 293.293.460,10 рсд:

– дугорочних кредита за инвестиције – правна лица, одобрена су 3 кредита у износу од 65.768.612,13 рсд;
– дугорочних кредита за трајна обртна средства – правна лица, одобрена су 4 кредита у износу од 34.000.000,00 рсд;
– дугорочних кредита за инвестиције – предузетници, одобрена су 4 кредита у износу од 5.600.000,00 рсд;
– дугорочних кредита за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 11 кредита у износу од 26.900.000,00 рсд;
– инвестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди, одобрено је 9 кредита, у износу од 124.495.881,58 рсд и 31.123.970,49 рсд бесповратних средстава;
– start up кредита за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању, одобрен је 21 кредит у износу од 36.528.966,39 рсд и 15.655.271,32 рсд бесповратних средстава;
– за споразумно регулисање обавеза одобрен је 1 захтев у износу од 12.230.982,00 рсд;
– УППР – реорганизација одобрен је 1 захтев у износу од 23.175.437,33 рсд;

На истој седници одбијенo je 28 захтева за кредит:

– 5 захтева за правна лица;
– 1 захтев за предузетнике;
– 18 захтевa за START UP – кредити за почетнике у пословању /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину;

Comments are closed.