Дана 01.08.2017. године одржана је 1.седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

– Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 89 захтева за кредите у износу од 631.548.690,50 рсд

– за инвестиционе кредите – правна лица, одобренo је 5 захтева у износу од 157.177.171,00 рсд;
– за инвестиционе кредите – предузетници, одобрена су 4 захтева у износу од 7.780.091,01 рсд;
– за трајна обртна средства-правна лица, одобрено је 10 захтева у износу од 104.000.000,00 рсд;
– за трајна обртна средства – предузетници, одобрен је 1 захтев у износу од 2.000.000,00 рсд;
– за развојне пројекте за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 30 захтева, кредит Фонда у износу 296.381.711,12 рсд и 74.095.428,29 рсд бесповратних средстава;
– за START UP-кредити за почетнике/ правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2017 годину, одобренo је 39 захтева, кредит Фонда у износу oд 64.209.717,37 рсд и 27.519.350,76 рсд бесповратних средстава;
– за споразумно регулисање обавезе одобрено је 3 захтева у износу од 29.910.137,00 рсд;
– за репрограм одобрен је 1 захтев у износу од 9.732.680,00 рсд;
– за УППР – реорганизација одобрен је 1 захтев у износу од 407.476.345,20 рсд;
– за уступање потраживања уз накнаду, одобрен је 1 захтев у износу од 5.460.627,00 рсд;

На истој седници одбијена су 24 захтева за кредит.

– 1 захтев за правна лица;
– 1 захтев за предузетнике;
– 19 захтева за START UP-кредити за почетнике у пословању / правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину;
– 3 захтева за развојне пројекте за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте;
– одбијен је и 1 захтев за репрограм;

Comments are closed.