Дана 20.06.2017. године одржана је 12. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

– Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 45 захтева за кредите Фонда у износу од 365.750.419,13 рсд

– за инвестиционе кредите – правна лица, одобрено је 7 захтева у износу од 129.875.948,32 рсд;
– за инвестиционе кредите – предузетници, одобрена су 3 захтева у износу од 11.792.960,00 рсд;
– за трајна обртна средства-правна лица, одобрена су 4 захтева у износу од 50.000.000,00 рсд;
– за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 8 захтева у износу од 22.400.000,00 рсд;
– развојни пројекти за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 14 захтева, кредит Фонда у износу 132.837.744,69 и 33.209.436,18 рсд бесповратних средстава;
– за START UP-кредити за почетнике /правна лица и предузетници/ по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2017 годину, одобренo је 9 захтева, кредит Фонда у износу oд 9.843.766,12 рсд и 4.218.756,51 рсд бесповратних средстава;
– споразумно регулисање обавеза 1 кредит у износу од 60.917.399,00

На истој седници одбијено је 6 захтева за кредит:

– 1 захтев за предузетнике;
– 5 захтева за START UP-кредите за почетнике у пословању /правна лица и предузетници/ по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину

Comments are closed.