Дана 03.05.2017. године одржана је 10. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

– Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 50 захтева за кредите Фонда у износу од 393.902.163,10 рсд

– за инвестиционе кредите – правна лица, одобрена су 4 захтева у износу од 120.915.500,00 рсд;
– за инвестиционе кредите – предузетници, одобрен је 1 захтев у износу од 1.684.800,00 рсд;
– за трајна обртна средства – правна лица , одобрено је 4 захтева у износу од 73.000.000,00 рсд;
– за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 7 захтева у износу од 20.692.000,00 рсд;
– развојни пројекти за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 18 захтева, кредит Фонда у износу 151.934.069,88 рсд и 37.983.516,81 рсд бесповратних средстава;
– за START UP-кредити за почетнике / правна лица и предузетници / по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2017 годину, одобренo је 16 захтевa, кредит Фонда у износу 25.675.793,22 рсд и 11.003.911,37 рсд бесповратних средстава;
– одобрено је 1 споразумно регулисање обавеза;
– Одобрена je и 1 УППР;

На истој седници одбијени су и захтеви за кредите:

– 2 захтевa за предузетнике;
– 9 захтева за развојне пројекте за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте;
– 8 захтева за START UP-кредити за почетнике / правна лица и предузетници / по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017. годину;

Comments are closed.