Дана 29.03.2017. године одржана је 9. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

– Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 44 захтева за кредите Фонда у износу од 291.780.314,61 рсд

– за инвестиционе кредите – правна лица, одобрена су 4 захтева у износу од 61.100.000,00 рсд;
– за инвестиционе кредите – предузетници, одобренo је 8 захтева у износу од 34.100.000,00 рсд;
– за трајна обртна средства – правна лица , одобрено је 5 захтева у износу од 27.000.000,00 рсд;
– за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 8 захтева у износу од 20.100.000,00 рсд;
– развојни пројекти за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 13 захтева, кредит Фонда у износу 135.219.557,61 рсд и 33.804.889,14 рсд бесповратних средстава;
– за START UP-кредити за почетнике / правна лица и предузетници / по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2016 годину, одобренo је 5 захтева, кредит Фонда у износу 11.320.757,00 рсд и 4.851.753,00 рсд бесповратних средстава;
– за START UP-кредити за почетнике / правна лица и предузетници / по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2017 годину, одобрен је 1 захтев, кредит Фонда у износу 2.940.000,00 рсд и 1.260.000,00 рсд бесповратних средстава;
– одобрено је 1 споразумно регулисање обавеза;
– Одобрена су и 2 УППР-а

На истој седници одбијени су и захтеви за кредите:

– 1 захтев за правна лица;
– 5 захтева за START UP-кредити за почетнике / правна лица и предузетници / по Уредби о подстицајима развоју предузетништва 2016 и 2017. година;
– одбијена су 2 захтева за споразумно регулисање обавеза и
– одбијена су и 3 захтева за УППР

Comments are closed.