sastanak2

Oбустава пријема захтева

Фонд за развој Републике Србије обавештава све заинтересоване клијенте да се од данас 05.09.2023.г. обуставља пријем захтева за кредите за трајна обртна средства из Програма Фонда, због великог броја примљених захтева.

Фонд ће заинтересоване клијенте благовремено обавестити о наставку пријемa захтева за кредите за трајна обртна средства из свог Програма.

Comments are closed.