sastanak2

Дана 30.03.2023. године одржана је 3. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 20 захтева:

  • Инвестициони кредити – правна лица и предузетници – одобренa су 4 захтевa у износу од 144.850.000,00 рсд;
  • Кредити за трајна обртна средства (ТОС) – правна лица и предузетници – одобрно је 15 захтева у износу од 325.000.000,00;
  • Одобрен је и 1 споразум;

На истој седници одбијено је:

  • 7 захтева – инвестициони кредити у износу од 510.688.098,00 рсд;
  • 21 захтев – за кредите за трајна обртна средства (ТОС) у износу од 969.582.250,00 рсд.

На истој седнци чланови УО разговарали су о даљем унапређењу и начину рада Фонда за развој РС.

Comments are closed.