sastanak2

Kредити за трајна обртна средства у оквиру програма који Фонд спроводи са Европском инвестиционом банком

Обавештавамо све заинтересоване клијенте да Фонд за развој РС од 27.02.2024. године почиње са пријемом захтева за кредите за трајна обртна средства из ЕИБ кредитне линије.

Рок отплате кредита може бити до 5 година унутар којег се може користити грејс период до максимум 1 године.

Максимални износ кредита по клијенту може бити до 1.465.000.000 динара.

Индикативна каматна стопа у овом мометну износи 3.586 % на годишњем нивоу. Висина каматне стопе биће позната у тренутку повлачења средстава од Европске инвестиционе банке.

За све време отплате кредита каматна стопа је фиксна.

Средства из ове кредитне линије могу се користити за финансирање набавке робе, сировина, готових производа, материјала или репроматеријала (финансирање залиха).

Право на коришћење средстава по ЕИБ кредитној линији имају привредни субјекти који имају мање од 250 запослених (на неодређено време, са пуним радним временом), као и привредни субјекти средње тржишне капитализације („MidCap”), дефинисани као предузећа са минимално 250 запослених, а мање од 3.000 запослених (на неодређено време, са пуним радним временом), а који су у приватном или задружном власништву и који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и другим одговарајућим регистрима, који обављају и имају регистровану као претежну делатност, једну од делатности са Листе делатности дефинисане од стране ЕИБ-а и који имају два задња позитивна финансијска извештаја.