Дана 14.10.2022. године одржана је 33. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 22 захтева:

  • инвестициони кредити / правна лица и предузетници, одобрено је 8 захтевa у износу од 388.613.558,90 рсд;
  • start up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години, одобрено је 12 захтева у износу од 25.614.442,88 рсд кредитних средстава и 11.351.189,51 рсд бесповратних средстава;
  • По Програму за Опоравак и развој одобрена су 2 захтевa у износу од 101.959.00,00 рсд;
  • Одобрена су и 4 споразума.

На истој седници одбијенa су:

  • 2 захтева – инвестициони кредити;
  • 1 захтев- трајна обртна средства;
  • 4 захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години.

Comments are closed.