Дана 20.04.2022. године одржана је 25. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита

По програму Фонда oдобрено је укупно 62 захтева.

  • инвестициони кредити – правна лица/предузетници, одобрено је 7 захтевa у износу од 229.107.310,35 рсд;
  • кредити за трајна обртна средства – правна лица/предузетници, одобрена су 23 захтевa у износу од 375.800.000,00 рсд;
  • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2022.години, одобрен je 21 захтев у износу од 476.094.662,50 рсд кредитних средстава и 112.748.471,64 рсд бесповратних средстава;
  • start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години, одобрена су 4 захтева у износу од 13.008.825,00 рсд кредитних средстава и 6.360.925,00 рсд бесповратних средстава;
  • кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице 2022.години, одобрено је 6 захтева у озносу од 7.172.779,64 рсд кредитних средстава и 3.862.265,96 рсд бесповратних средстава; и младе у 2022.години, одобрен је 1 захтев у износу од 944.404,03 рсд кредитних средстава и 508.525,25 рсд бесповратних средстава.
  • одобрена су 2 захтевa за репрограм;

На истој седници одбијенa су:

  • 2 захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2022.години;
  • 4 захтева за start up кредита по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години;
  • 3 захтева по Програму за жене предузетнице и младе у 2021. години;
  • 3 захтева за репрограм.

Comments are closed.