Дана 30.12.2021. године одржана је 21. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита

По програму Фондаoдобрено је укупно54 захтева:

  • Инвестициони кредити/правна лица и предузетници, одобренo је 9 захтевa у износу од 249.937.024,51 рсд;
  • Кредити за трајна обртна средства/правна лица и предузетници, одобренo је 9 захтевa у износу од 392.000.000,00 рсд;
  • Инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години, одобрена су 4 захтевa у износу од98.795.062,25 рсд кредитних средстава и 23.042.169,53 рсд бесповратних средстава;
  • Start up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години, одобрено је 26 захтева у износу од64.505.530,90 рсд кредитних средстава и 28.044.856,38рсд бесповратних средстава;
  • Кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице 2021. години, одобрена су 4 захтева у озносу од 3.717.093,64 рсд кредитних средставаи 2.001.511,96 рсд бесповратних средстава и младе у 2021. години одобрена су 2 захтева у износу од 4.282.990,40 рсд кредитних средстава и 2.306.225,60 рсд бесповратних средстава;
  • Одобрена су 3 захтевa за репрограм;
  • Одобрен је 1 споразум за регулисање обавеза;

На истој седници одбијени су:

  • 1 захтев за ТОС;
  • 1 захтев по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2021.години;
  • 5 захтева за Start up кредите по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2021. години.

Comments are closed.