Дана 10.08.2022. године одржана је 29. писана седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:


По програму Фонда  oдобрено је укупно  118  захтева:

 • инвестициони кредити/правна лица и предузетници, одобрено је 9 захтевa у износу од 197.274.924,61 рсд;
 • кредити за трајна обртна средства/правна лица и предузетници, одобрено је 35 захтевa у износу од 874.602.604,00 рсд;
 • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2022.години, одобрено je 10 захтева у износу од 94.181.788,41 рсд кредитних средстава и 19.296.859,54 рсд бесповратних средстава;
 • start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години, одобрено је 18 захтева у износу од 33.855.188,90 рсд кредитних средстава и 14.796.537,76 рсд бесповратних средстава;
 • кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансисјку подршку за жене предузетнице у 2022.години, одобрено је 26 захтева у озносу од 53.894.891,28 рсд кредитних средстава и 29.829.751,69 рсд бесповратних средстава и младе у 2022.години одобренo је 20 захтевa у износу од 48.486.562,63 рсд кредитних средстава и 26.761,687,58 рсд бесповратних средстава.
 • одобренa су и 2 репрограма и један споразум;

На истој седници одбијени су:

 • 2 захтева за инвестиционе кредите;
 • 5 захтева за кредите за трајна обртна средства;
 • 2 захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2022.години;
 • 10 захтева по Програму за жене предузетнице и младе у 2022. години;
 • 10 захтева По Програму за start-up.

Comments are closed.