Дана 30.03.2021. године одржана је 10. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда  oдобрено је укупно 63 захтева за кредите  Фонда у  износу од   рсд 771.035.704,52 рсд:

  • инвестициони кредити /правна лица, предузетници одобрено је 16 захтева у износу од 263.809.782,40 рсд;
  • трајна обртна средства / кредити за правна лица, предузетници одобрено је 15 захтева у износу од 152.000.000,00 рсд;
  • инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години одобрена су 32 захтева у износу од 355.225.922,12 рсд кредитних средстава и 83.215.236,50 рсд бесповратних средстава;
  • споразумно регулисање обавеза – одобрено је за 8 привредних субјеката.


На истој седници одбијено је:

  • 12 захтева за инвестициони кредит;
  • 2 захтева за трајна обртна средства;
  • 15 захтева за  инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години.

Comments are closed.