Дана 11.12.2020. године одржана је 3. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 65 захтева за кредите Фонда у износу од 165.423.654,72 рсд:

  • Kредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобрено је 12 кредита у износу од 51.500.000,00 рсд;
  • Кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 48 кредита у износу од 105.842.000,00 рсд;
  • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.години, одобрено је 5 захтева у износу од 8.081.654,72 рсд кредитних средстава и 3.463.566,31 рсд бесповратних средстава.

На истој седници одбијенa су:

  • 2 захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници;
  • 6 захтева за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем;
  • 2 захтева инвестициони кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.години;
  • 1 захтев за инвестиционе кредите;
  • 1 захтев за кредите за трајна обртна средства.

Comments are closed.