Дана 20.10.2020. године одржана је 81. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 80 захтева за кредите Фонда у износу од 422.821.369,86 рсд:

  • дугорочни кредити за инвестиције, одобрен је 1 кредит у износу од 12.000.000,00 рсд;
  • дугорочни кредити за трајна обртна средства, одобрена су 2 кредита у износу од 11.500.000,00 рсд;
  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобрена су 52 кредита у износу од 304.040.000,00 рсд;
  • Кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрен је 21 кредит у износу од 89.900.000,00 рсд;
  • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.години, одобрена су 4 захтева у износу од 5.381.369,86 рсд кредитних средстава и 2.306.301,36 рсд бесповратних средстава.

    На истој седници одбијено је:
  • 7 захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници;
  • 3 захтева за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем;
  • 1 захтев за инвестиционе кредите по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години.

Comments are closed.