Дана 01.09.2020. године одржана је 76. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 47 захтева за кредите Фонда у износу од 318.126.406,64 рсд

  • дугорочни кредити за инвестиције – предузетници, одобрен је 1 кредит у износу од 3.000.000,00 рсд;
  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници, одобрено је 30 кредита у износу од 174.200.000,00 рсд;
  • кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 5 кредита у износу од 58.000.000,00 рсд;
  • ивестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години, одобрена су 3 кредита, у износу од 70.000.000,00 рсд и 17.500.000,00 рсд бесповратних средстава;
  • Start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020.години, одобрено је 8 захтева у износу од 12.926.406,64 рсд кредитних средстава и 5.539.888,56 рсд бесповратних средстава;

На истој седници одбијено је:

  • 1 захтев за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници;
  • 1 захтев за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем;
  • 1 захтев за трајна обртна средства;
  • 1 захтев за Start-up кредите.

Comments are closed.