Дана 29.06.2020. године одржана је 67. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда  oдобрено је укупно 34 захтева за кредите Фонда у износу од 279.400.000,00 рсд

  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобрено је 27 кредита у износу од  240.900.000,00 рсд
  • Кредити за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угоститељством и путничким саобраћајем, одобрено је 7 кредита у износу од 38.500.000,00 рсд

    На истој седници одбијено је:
  • 10  захтева за ликвидност Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници;
  • 1 захтев  за ликвидност Covid-19 за Привредне субјекте који се баве туризмом, угостителјством и путничким саобраћајем.

Comments are closed.