Дана 29.05.2020. године одржана је 63. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда  oдобрено је укупно 109 захтева за кредите  Фонда у  износу од  649.886.203,72 рсд:

  • кредити за трајна обртна средства – одобрен је 1 кредит у износу од 40.000.000,00 рсд
  • ивестициони кредити  за правна лица и предузетнике  по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2020.години, одобренo је 8 кредитa, у износу од  210.136.203,06 рсд и 48.722.862,72 рсд бесповратних средстава;
  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобрено је 100 кредита у износу од  399.750.000,00 рсд;

На истој седници одбијени су: 

  • 1 захтев за инвестиционе кредите;
  • 1 захтев за развојне пројекте;
  • 14 захтева за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници.

Comments are closed.