Дана 22.05.2020. године одржана је 61. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда  oдобрено је укупно 78 захтева за кредите  Фонда у  износу од  399.070.000,00 рсд:

  • кредити за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID-19 – правна лица и предузетници, одобрено је 78 кредита у износу од  399.070.000,00 рсд;
  • споразумно регулисање обавеза – одобрен је 1 захтев;

На истој седници одбијен је:

  • 21 захтев за ликвидност – Финансијска подршка у условима изазваним пандемијом COVID -19 – правна лица и предузетници.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *