Дана 14.12.2018. године одржана је 28. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда  oдобрено је укупно 55 захтева за кредите  Фонда у  износу од 461.695.337,04 рсд и 58.504.686,90 рсд бесповратних средстава:

  • дугорочних кредита инвестиције – правна лица и предузетници,одобрена су 3 кредита у износу од 61.700.000,00 рсд;
    – дугорочних кредита за трајна обртна средства – правна лица и предузетници, одобрено је 9 кредита у износу од 73.000.000,00 рсд;
  • ивестициони кредити  за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2018.години, одобрено је 14 кредита, у износу од 194.917.641,69 рсд и 37.582.768,08 рсд бесповратних средстава;
  • start up кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању за 2018 годину, одобрено је 28 кредита у износу од 48.817.810,66 рсд и 20.921.918,82 рсд бесповратних средстава;
  • репрограм кредита, одобрен је 1 захтев;
  • рефинансирање постојећих кредита код банака, одобрен је 1 захтев;

На истој седници одбијено је:

  • 1 захтев за правна лица/предузетници за инвестициона улагања;
  • 11 захтева за start up правна лица/предузетници;

Comments are closed.