Дана 31.07.2018. године одржана је 21. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда  oдобрено је укупно 76 захтева за кредите  Фонда у  износу од 1.052.776.208,00 рсд и 132.759.245,59 рсд бесповратних средстава:

 • дугорочних кредита инвестиције – правна лица, одобрена су 4 кредита у износу од 203.481.992,00 рсд;
 • дугорочних кредита за инвестиције-предузетници, одобрена су 4 кредитa у износу од 13.952.055,25 рсд;
 • дугорочних кредита за трајна обртна средства – правна лица, одобрено је 8 кредита у износу од 62.000.000,00 рсд;
 • дугорочних кредита за трајна обртна средства – предузетници, одобрена су 4 кредита у износу од 10.500.000,00 рсд;
 • ивестициони кредити  за правна лица  по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2018.години, одобрено је 20 кредита, у износу од 479.628.850,85 рсд и 108.815.193,74 рсд бесповратних средстава;
 • ивестициони кредити  за предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2018.години, одобрена су 2 кредита, у износу од 9.330.276,00 рсд и 2.332.569,00 рсд бесповратних средстава;
 • start up кредита за правна лица по Програм подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању за 2018 годину, одобрено је 14 кредита  у износу од 28.842.117,27 рсд и 12.360.907,40 рсд бесповратних средстава;
 • start up кредита за предузетнике по Програм подстицања  развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању за 2018 годину, одобрено је  18 кредита   у износу од 21.584.673,37 рсд и 9.250.575,45 рсд бесповратних средстава;
 • кредит за одржавање текуће ликвидности, одобрен је 1 кредит  у износу од 20.000.000,00 рсд;
 • кредит за рефинансирање, одобрен је 1 кредит у износу од 203.456.243,00 рсд;

 На истој седници одбијена су:

 • 1 захтев за правна лица;
 • 9 захтева за старт уп правна лица/предузтеници;
 • 1 УППР;

Comments are closed.