Дана 12.10.2017. године одржана је 3. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

– Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 67 захтева за кредите Фонда у износу од 386.723.773,38 рсд:

– за инвестиционе кредите – правна лица, одобренo је 5 захтева у износу од 100.070.678,42 рсд;
– за трајна обртна средства – правна лица, одобрено је 8 захтева у износу од 92.000.000,00 рсд;
– за инвестиционе кредите – предузетници, одобрено је 5 захтева у износу од 14.851.913,60 рсд;
– за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 8 захтева у износу од 17.000.000,00 рсд;
– развојни пројекти за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 14 захтева, кредит Фонда у износу 117.112.524,90 и 29.278.150,23 рсд бесповратних средстава;
– за START UP-кредити за почетнике /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2017 годину, одобренo је 26 захтева, кредит Фонда у износу oд 40.688.656,46 рсд и 17.437.997,40 рсд бесповратних средстава;
– кредит за одржавање текуће ликвидности: 1 захтев у износу од 5.000.000,00 рсд;
– споразумно регулисање обавеза: 1 кредит у износу од 17.532.532,00 рсд;
– финансисјко реструктурирање, промена начина плаћања за 1 захтев у износу од 182.156.061,62 рсд;
– УППР –реорганизација за 2 захтева у износу од 4.610.612.770,81;
– Уступање потраживања уз накнаду за 1 захтев.

На истој седници одбијено је 34 захтева за кредит:

– 7 захтева за правна лица;
– 21 захтев за START UP-кредити за почетнике у пословању /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017. годину;
– 6 захтева за развојне пројекте за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте;

Comments are closed.