Дана 08.09.2017. године одржана је 2. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

– Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 65 захтева за кредите Фонда у износу од 266.739.271,66 рсд

– за инвестиционе кредите – предузетници, одобрена су 2 захтева у износу од 4.800.000,00 рсд;
– за трајна обртна средства – правна лица, одобрена су 2 захтева у износу од 10.000.000,00 рсд;
– за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 12 захтева у износу од 28.000.000,00 рсд;
– за развојне пројекте за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 19 захтева, кредит Фонда у износу 158.793.096,47 рсд и 39.698.274,13 рсд бесповратних средстава;
– за START UP-кредити за почетнике /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва зa 2017 годину, одобренo је 29 захтева, кредит Фонда у износу oд 59.146.175,19 рсд и 25.366.360,21 рсд бесповратних средстава;
– за споразумно регулисање обавезе одобрена су 2 захтева у износу од 80.946.366,00 рсд;
– за репрограм одобрен је 1 захтев у износу од 2.666.780,56 рсд;
– за ослобађање уписаног заложног права 1 захтев у износу од 2.957.746,00;
– за текућу ликвидност 1 захтев у износу од 6.000.000,00;

На истој седници одбијено је 19 захтева за кредит.

– 4 захтева за правна лица:
– 1 захтев за предузетнике;
– 12 захтева за START UP-кредити за почетнике у пословању /правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва за 2017.годину;
– 2 захтева за развојне пројекте за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте;
– одбијен је и 1 захтев за репрограм;

Comments are closed.