Дана 28.02.2017. године одржана је 8. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

– Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 76 захтева за кредите Фонда у износу од 310.448.643,26 рсд

– за инвестиционе кредите – правна лица, одобрена су 3 захтева у износу од 42.550.000,00 рсд;
– за инвестиционе кредите –предузетници, одобренo je 8 захтева у износу од 18.208.100,00 рсд;
– за трајна обртна средства-правна лица , одобрена су 4 захтева у износу од 25.500.000,00 рсд;
– за трајна обртна средства – предузетници, одобрено је 6 захтева у износу од 17.450.000,00 рсд;
– развојни пројекти за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, одобренo је 6 захтева за кредит Фонда у износу 113.256.861,31 рсд и 28.314.422,79 рсд бесповратних средстава;
– за START UP-кредити за почетнике/ правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва, одобренo је 49 захтева за кредит Фонда у износу 93.483.681,95 рсд и 40.008.799,73 рсд бесповратних средстава;
– Одобрен је и 1 УППР;

На истој седници одбијена су 43 захтева за кредит:

– 3 захтева за правна лица;
– 39 захтева за START UP-кредити за почетнике/ правна лица и предузетници/, по Уредби о подстицајима развоју предузетништва;
– 1 захтев за Развојне пројекте за правна лица и предузетнике

Comments are closed.