Инвестициони програм - Опоравак и развој

Инвестициони програм „Опоравак и развој” (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.
Инвестициони програм „Опоравак и развој” (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије. У складу са Уредбом о утврђивању Инвестиционог програма „Опоравак и развој” („Службени гласник РС”, бр. 41/22 и 73/22), продужен је рок за пријем захтева. Пријем захтева се врши док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 30. јуна 2023. године. У свему другом Јавни позив остаје непромењен.

Документа за предузетникe