upravniodbor

1. седница Управног одбора Фонда.

По програму Фонда oдобрено је укупно 75 захтева:

 • инвестициони кредити – правна лица и предузетници – одобрен је 21 захтев у износу од 255.994.629,76 рсд;
 • кредит за трајна обртна средства (ТОС) – правна лица и предузетници – одобрно је 12 захтева у износу од 44.000.000,00 рсд;
 • start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години – одобрена су 42 захтева у износу од 92.358.579,39 рсд кредитних средстава и 41.051.109,33 рсд бесповратних средстава;
 • Одобрен је 1 репрограм;
 • Одобрена су и 2 споразума;

На истој седници одбијено је:

 • 10 захтева за инвестиционе кредите;
 • 4 захтева за кредите за трајна обртна средства (ТОС);
 • 28 захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години;

Дана 06.02.2023. године одржана је 1. седница Управног одбора Фонда.

На седници су донете одлуке о одобравању кредита:

По програму Фонда oдобрено је укупно 75 захтева:

 • инвестициони кредити – правна лица и предузетници – одобрен је 21 захтев у износу од 255.994.629,76 рсд;
 • кредит за трајна обртна средства (ТОС) – правна лица и предузетници – одобрно је 12 захтева у износу од 44.000.000,00 рсд;
 • start-up кредити по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години – одобрена су 42 захтева у износу од 92.358.579,39 рсд кредитних средстава и 41.051.109,33 рсд бесповратних средстава;
 • Одобрен је 1 репрограм;
 • Одобрена су и 2 споразума;

На истој седници одбијено је:

 • 10 захтева за инвестиционе кредите;
 • 4 захтева за кредите за трајна обртна средства (ТОС);
 • 28 захтева по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022.години;

Comments are closed.