dan-planete-fondzarazvoj4

Татјана Матић поводом Дана планете: Зелени кредити за прелазак на зелену енергију

Директорка Фонда за развој РС гђа. Татјана Матић учествовала је на конференцији “Зелена планета” која је 22. априла 2024. године, поводом Светског дана планете Земље, одржана у оквиру вишегодишњег серијала конференција “Ри-сет Самит”. Овај догађај окупио је релевантне стручњаке и представнике привреде, a панелисти су на конференцији дискутовали о кључним питањима везаним за зелено финансирање и одрживи развој, развој и иновацијe у области зеленог финансирања, укључујући зелене обвезнице, кредитне линије и фондове одрживости.

Фонд за развој РС, поред других институција, има значајну улогу у зеленом развоју Србије пружајући финансијску подршку, инвестирајући у зелене пројекте и иновације, и помажући у развоју зелених финансијских инструмената.
Влада Србије ове године усвојила је стратегију нискоугљеничног развоја за период до 2030. године, са пројекцијама до 2050. године. Фонд за развој Републике Србије посвећен je овом циљу кроз своје подстицајне програме и кредите.
“Кроз своје постојеће програме Фонд је приоритет давао управо оним кредитним захтевима који су се односили на улагања у пројекте са зелене агенде (рециклажа, циркуларна економија, обновљиви извори енергије, чисти енергетски извори и др.).
Уведене су процедуре које се односе на праћење ризика заштите животне средине, кроз које се детаљније сагледава утицај пословања предузећа на животну средину.”, рекла је гђа. Матић приликом учествовања на панелу.
Додала је да je кредитном линијом ЕИБ, која је активирана крајем прошле године, значајно подигнут ниво утицаја на заштиту животне средине.
Инвестиционе кредите прате и услови дефинисани Париским споразумом, па тако градња објекта преко 1000м2 мора имати сертификат зелене зграде, а такође исти се сертификат мора прибавити и уколико се ради адаптација или реконструкција више од 25% од укупне површине објекта. Што се тиче испуњења услова емисије ЦО2, као подобна сматрају се сва нова возила, с тим да је пожељно улагање у хибридна возила и електрична возила на батерије.

Уколико у оквиру самог пројекта који се финансира постоје ризици утицаја на животну средину или се локација пројекта налази у подручју очувања природе или је укупан пројекат већи од 1 мил. евра неопходна је процена утицаја на животну средину, истакнуто је на конференцији.

Имајући у виду значај зелене економије, Фонд за развој РС интензивно спроводи активности на креирању и реализацији програма који ће бити намењен искључиво зеленим пројектима којима ће се постизати позитиван учинак, односно давати допринос смањењу загађења ваздуха, воде, земљишта, генерално заштити животне средине, али и бројним економским интересима.
С тим у вези, Законом о буџету за 2024. годину планирана је кредитна линија Француске развојне агенције „Програм финансирања инвестиционих пројеката за побољшање животне средине, подстицај зелене економије, енергетске ефикасности и улагања у трајна обртна средства“. Да би се кредитна линија активирала потребно је да се усагласи финансијски споразум и да се споратификује у скупштини РС.
Кредитна линија биће намењена малим и средњим предузећима, као и женама предузетницама за инвестиционе зајмове за финансирање пројеката са зелене агенде.
AФД je у току децембра месеца покренуо тендер за израду студије за структурирање зеленог и социјално оријентисаног програма за Фонд за развој Републике Србије. Студију финансира АФД, а рок је крај овог месеца.
Детаљи програма које ће уредити Фонд за развој Републике Србије и Француска развојна агенција, биће финализовани на највишем државном нивоу.
Наше две државе имају дугу традицију сарадње и очекивања су да ћемо и у будућности заједнички радити на многим пословима и на обострано задовољство.
Реална су очекивања да ћемо до средине 2024. године, успешно активирати ову кредитну линију.

Comments are closed.