sastanak2

Управни одбор 19. јула 2023.године, одобрио је дугорочне кредите

Управни одбор Фонда за развој Републике Србије, на својој шестој седници одржаној 19. јула 2023.године, одобрио је дугорочне кредите за инвестиције у укупном износу од 891.585.422,08 динара чиме је одобрено финансирање инвестиционих пројеката за осам поднетих захтева клијената.

Истовремено Управни одбор донео је одлуку о одобравању дугорочних кредита за трајна обртна средства у укупном износу од 494.500.000 динара чиме је одобрено финанасирање набавке сировина и репрометријала за 13 захтева клијената.

Чланови Управног одбора одбили су четири захтева за инвестиционе кредите и 12 захтева за кредите за трајна обртна средства.

На шестој седници Управног одбора, донете су и четири одлуке за споразумно измирење обавеза, а сви клијенти ће у најкраћем року бити обавештени о донетим одлукама, сходно пословно професионалној пракси Фонда.

Comments are closed.