Програм Фонда за развој Републике Србије усвојен је дана
9. октобра 2023. године, објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број 104/2023 дана 24. новембра 2023. године, а ступа на снагу 2. децембра 2023. године."

САЗНАЈ ВИШЕ

Програм
Фонда за Развој

Кредити за почетнике
и младе

САЗНАЈ ВИШЕ

Фонд за развој обавештава све заинтересоване клијенте да је од данас, 17.07.2023.године почео пријем захтева према условима из Програма финансијске подршке за почетнике у пословању и младе, који заједнички спроводе Министарство привреде и Фонд за развој

Кредити за женско предузетништво

САЗНАЈ ВИШЕ

Фонд за развој обавештава све заинтересоване клијенте да је од данас, 28.08.2023.године почео пријем захтева према условима из Програма финансијске подршке за женско предузетништво, који заједнички спроводе Министарство привреде и Фонд за развој

НОВО У ФОНДУ

Портал Фонда

Портал Фонда за развој Републике Србије,
који пружа могућност електронског подношења захтева,
пуштен је у рад 1. марта 2023. године.

САЗНАЈ ВИШЕ

Online!

Обавештења о најновијим актиновстима Фонда за развој Републике Србије

Списак судских вештака

ПРОЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ У складу са Законом о проценитељима вредности непокретности („Сл.гласник РС бр. 108/2016) Фонд ће од 08.06.2018.год. прихватати само процене судских вештака који поседују лиценцу издату од стране Министарства финансија.

Списак одобрених и одбијених кредитних захтева

На основу заседања управног одбора Фонда за развој Републике Србије потребно утврђују се услови за издавање или одбијање кредита.
0
Корисника кредита од 2018. год
0 милијарди дин
одобрених кредита од 2018. год

Одобрени кредити

 

Када имате сјајне идеје, ентузијазам и жељу да се развијате или започнете нешто ново, али вам недостаје подршка у правом тренутку искористите прилику и неке од наших кредитних линија које су међу најповољнијим на тржишту новца.
Желимо да заједничким снагама повећамо раст свих привредних субјеката и стимулишемо запосленост, допринесемо одрживом развоју и пословању по највишим светским стандардима.

ЗА МИКРО, МАЛА, СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНА ЛИЦА

Наши кредити су са каматном стопом од 1,5% до 2,8% на годишњем нивоу у зависности од гаранција. Висина кредита зависи од бонитета привредног субјекта, гаранција, као и линије за коју се определите и могу бити од 300.000 до 250 милиона динара.

Услуге
Фонда за развој
РС

Фонд може, на захтев корисника кредита, одобрити репрограм кредита у течају, у складу са наведеним условима и критеријумима. детаљније…

Фонд може, на захтев корисника кредита у складу са дефинисаним критеријумима програма одобрити реструктурирање пласмана. План финансијског реструктурирања мора бити сачињен у складу са Законом о споразумном финансијском реструктурирању привредних друштава.

Фонд може, у оправданим случајевима и под условима дефинисаним овим програмом и одлуком Управног одбора прихватити унапред припремљени план реорганизације или план реорганизације за привредне субјекте у поступку стечаја.

Фонд може у складу са конкретним околностима на основу захтева корисника кредита односно захтева јемца или приступиоца дуга или заложног дужника или трећег заинтересованог лица, а на предлог Кредитног одбора Фонда, одлучивати о регулисању међусобних односа између корисника кредита и/или јемца или приступиоца дуга или заложног дужника или трећег заинтересованог лица и Фонда, а поводом враћања кредита који је у целости доспео.

Портал Фонда

Подношење захтева online
 

Обавештавамо све привредне субјекте да је отворен портал за онлајн подношење захтева за кредите Фонда за развој Републике Србије. Почев од 01.03.2023. године, Порталу, као и упутству за коришћење овог сервиса, можете приступити путем веб сајта Фонда за равој.

Портал Фонда за развој Републике Србије