sastanak2

Дана 16.05.2023. године одржана је 4. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита: По програму Фонда  oдобрено је укупно  30 захтева. - инвестициони кредити /правна лица, предузетници одобрено је 7 захтевa. - кредити за трајна обртна ...

sastanak2

Дана 30.03.2023. године одржана је 3. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита: По програму Фонда oдобрено је укупно 20 захтева: Инвестициони кредити - правна лица и предузетници - одобренa су 4 захтевa у износу од 144.850.000,00 рсд; Кредити за трајна обртна средства ...