Дана 04.10.2018. године одржана је 25. седница Управног одбора Фонда

На седници су донете одлуке о одобравању кредита из средстава:

Програм Фонда за развој Републике Србије

По програму Фонда oдобрено је укупно 54 захтева за кредите Фонда у износу од 304.117.192,14 рсд и 50.527.673,17 рсд бесповратних средстава:

  • дугорочни кредити инвестиције – правна лица и предузетници,одобрена су 2 кредита у износу од 15.265.801,00 рсд;
  • дугорочни кредити за трајна обртна средства – правна лица и предузетници, одобрено је 11 кредита у износу од 127.000.000,00 рсд;
  • ивестициони кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 2018.години, одобрено је 8 кредита, у износу од 105.488.368,50 рсд и 26.372.092,63 рсд бесповратних средстава;
  • start up кредити за правна лица и предузетнике по Програму подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању за 2018 годину, одобрена су 33 кредита у износу од 56.363.022,64 рсд и 24.155.580,54 рсд бесповратних средстава;
  • на истој седници одобрена су и 2 репрограма; 

На истој седници одбијено је:

  • 1 захтев за правна лица/предузетници за трајна обртна средства;
  • 7 захтева за старт уп правна лица/предузетници.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *