sastanak2

Kредити за трајна обртна средства у оквиру програма који Фонд спроводи са Европском инвестиционом банком

Обавештавамо све заинтересоване клијенте да Фонд за развој РС од 27.02.2024. године почиње са пријемом захтева за кредите за трајна обртна средства из ЕИБ кредитне линије.

Рок отплате кредита може бити до 5 година унутар којег се може користити грејс период до максимум 1 године.

Максимални износ кредита по клијенту може бити до 1.465.000.000 динара.

Индикативна каматна стопа у овом мометну износи 3.586 % на годишњем нивоу. Висина каматне стопе биће позната у тренутку повлачења средстава од Европске инвестиционе банке.

За све време отплате кредита каматна стопа је фиксна.

Средства из ове кредитне линије могу се користити за финансирање набавке робе, сировина, готових производа, материјала или репроматеријала (финансирање залиха).

Право на коришћење средстава по ЕИБ кредитној линији имају привредни субјекти који имају мање од 250 запослених (на неодређено време, са пуним радним временом), као и привредни субјекти средње тржишне капитализације („MidCap”), дефинисани као предузећа са минимално 250 запослених, а мање од 3.000 запослених (на неодређено време, са пуним радним временом), а који су у приватном или задружном власништву и који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и другим одговарајућим регистрима, који обављају и имају регистровану као претежну делатност, једну од делатности са Листе делатности дефинисане од стране ЕИБ-а и који имају два задња позитивна финансијска извештаја.

463A5279

Прва бесплатна обука за привреднике у Београду

Фонд за развој Републике Србије организовао је прву бесплатну обуку за привреднике Привредне коморе Србије који желе да се информишу о конкурисању за кредите за трајна и обртна средства и инвестиционе кредите у оквиру програма којe Фонд спроводи са Европском инвестиционом банком.

Ова врста подршке је кључна за подстицање економске активности, стварање радних места и унапређење eкономског амбијента у земљи.

Домаћин значајног и конструктивног скупа био је београдски Сава центар и велико је задовољство што су наши експерти у директном сусрету одговарали на многобројна питања привредника, објашњавајући начине на које што лакше и у онлајн формату могу да испрате процедуре и предају документацију за добијање кредита.

О програмима Фонда говорила је директорка сектора за кредите и гаранције у Фонду за развој, како правилно припремити документацију и који су изазови са којима се МСП сектор сусреће када су у питању средства обезбеђења и инвестициони пројекти, говорила је директорка сектора за ризик, док је кредите из ЕИБ кредитне линије представила саветница у кабинету директорке Фонда за Републике Србије.

Максималан рок отплате инвестиционог кредита из Програма Фонда за развој са ЕИБ-ом, je 12 година са грејс периодом до максимум четири године. Каматна стопа је фиксна и износи 3,424% на годишњем нивоу, а максималан износ је, по пројекту, 12.500.000 евра у динарској противвредности.

Кредит за трајна обртна средства има рок отплате до пет година са грејс периодом до максимум једне године. Највиши износ је такође 12.500.000 евра у динарској противвредности. Индикативна каматна стопа износи 3,586 % на годишњем нивоу, фиксно.

Следећи сусрети са привредницима и експертима Фонда за развој Републике Србије одржавају се 14. марта у Нишу и 25. марта у Новом Пазару.

obuka

ОБУКА

Заједно до подршке за развој ваших пословних идеја

 

Фонд за развој Републике Србије, заједно са Привредном комором Србије, у наредном периоду организоваће бесплатне обуке за привреднике.

Обуке су намењене свима којима недостају подршка за развој бизниса, привредницима чије идеје о пословању захтевају и финансијску помоћ и заинтересованима за приступ информацијама на који начин је могуће да учествују и добију неопходна средства из фондова Европске уније која, по повољним условима, пласира Фонд за развој Републике Србије.

Ако желите да се информишете из прве руке, решите недоумице око прикупљања документације и добијете помоћ експерата најбоље је да учествујете у овим потпуно бесплатним обукама. Први састанак о условима за конкурисање за кредите за трајна и обртна средства и инвестиционе кредите у оквиру програма који Фонд спроводи са Европском инвестиционом банком биће одржана 23. фебруара 2024. године са почетком у 11 часова у београдском конгресно – пословном Сава центру, док су следећи сусрети планирани за 14. март у Нишу и 25. март у Новом Пазару.

Европска инвестициона банка је банка Европске уније и своја средства, између осталог, пласира са циљем подршке малим и средњим предузећима која промовишу вредности и пословну политику ЕУ. Са Фондом за развој Републике Србије има успешну сарадњу, а кредитна линија која је недавно активирана нуди средства по веома повољним условима.

afd1

Ускоро ратификација споразума са АФД

Директорка Фонда за развој Републике Србије, Татјана Матић састала се другог дана Форума Европске инвестиционе банке у Луксембургу, са делегацијом Француске развојне агенције на челу са замеником генералног директора Француске развојне агенције господином Bertrand Walckenaer.

Саговорници су исказали обострано задовољство чињеницом да је током 2023. године успостављена прва комуникација између представника ове две институције која је резултирала одобравањем државне гаранције у Закону о буџету за 2024. годину у износу од 200 милиона евра намењена „Програму финансирања инвестиционих пројеката за побољшање животне средине, подстицаја зелене економије, енергетске ефикасности и улагања у трајна обртна средстава“.

Имајући у виду сам значај зелене економије за Републику Србију, Фонд за развој републике Србије интензивно спроводи активности на креирању и реализацији програма који ће бити намењен искључиво зеленим пројектима којима се постиже позитиван учинак, односно даје допринос заштити животне средине и бројним значајним економским интересима.

Кредитна линија са Француском развојном агенцијом намењена је малим и средњим предузећима, као и женама предузетницама за инвестиционе зајмове за финансирање пројеката са зелене агенде.

Француска развојна агенција je у току децембра покренула тендер за израду студије за структурирање зеленог и социјално оријентисаног програма за Фонд за развој Републике Србије. Студију финансира Агенција, рок за завршетак исте је април 2024. године. Након тога очекујемо финализацију преговора у вези са финансијским условима од стране Министарства финансија РС и АФД-а и затим и ратификацију Споразума у Народној Скупштини.

Француска развојна агенција је исказала своју спремност да средства из ове кредитне линије буду расположива у најкраћем могућем року и заједнички је констатовано да се очекује први јавни позив у последњој четвртини текуће године.

Такође, АФД је изразио интересовање за статусна питања и визију трансформације једине развојне финансијске институције у Србији у складу са праксама земаља Европске уније, а у циљу отварања могућности за нове изворе финансирања малих и средњих предузећа у Србији посебно имајући у виду доступност бесповратних фондова ЕУ намењених овим секторима. АФД је изразио спремност да својом експертизом и искуством пружи подршку Републици Србији и у овом процесу.

Француска развојна агенција је развојна институција Републике Француске која извештаје о свом раду подноси Скупштини Републике Француске.

Soon ratification of the AFD agreement

Director of the Development Fund of the Republic of Serbia Ms Tatjana Matić met on the second of the European Investment Bank Forum in Luxembourg with a delegation of the French Development Agency, headed by AFD’s Deputy CEO Mr. Bertrand Walckenaer.

Both parties praised the fact that initial communication between the two institution’s representatives had been established in 2023, resulting in the approval of a state-issued guarantee under the 2024 Budget Law in the amount of EUR 200 million, intended for the Investment Finance Programme for Environmental Improvement, Promotion of Green Energy and Energy Efficiency and Investment in Permanent Working Assets.

In view of the importance of green economy for Serbia, the Development Fund has been making intensive efforts to develop and implement a programme designed specifically for green projects with a positive impact on and contribution to environment protection and numerous vital economic interests.

The AFD credit line is intended for small and medium-sized enterprises and women entrepreneurs and provides green loans to finance green agenda projects.

In децембар, the AFD issued a call for tenders to prepare a study on structuring a green and socially oriented programme for the Development Fund of the Republic of Serbia. The study is financed by the АFD and is scheduled to be completed in April 2024. After that, we expect to finalise negotiations on the terms of financing between the Serbian Ministry of Finance and the AFD, which will be followed by ratification of the Agreement by Serbia’s National Assembly.

The French Development Agency stated its willingness to make the funds under this credit line available within the shortest possible period and it was jointly acknowledged that the first public call should be issued in the last quarter of this year.

The AFD also stated its interest in status-related issues and the transformation vision for Serbia’s only development financing institution in line with the practices of EU Member States, with a view to creating opportunities for Serbian SMEs to access new sources of finance, especially given the availability of the EU’s grant funds intended for these sectors. The AFD stated its willingness to support the Republic of Serbia in this process as well with its expertise and experience.

The French Development Agency is a development institution of the French Republic which reports to the French National Assembly.

eib1

ЕИБ наставља са подршком Фонду

Директорка Фонда за развој Републике Србије, Татјана Матић састала се јуче, 7. фебруара 2024. године у Луксембургу, са представницима ЕИБ-а, Кадиром Бахчечиком – шефом Одељења за проширење ЕИБ и Матеом Ривелинијем, шефом сектора за кредитне операције у Словенији, Хрватској и Западном Балкану.

На састанку се разговарало о резултатима досадашње сарадње и могућностима за креирање нових заједничких програма у циљу подршке развоју малих и средњих предузећа, повећању инвестиционих улагања, већој запослености и подршци финансирању иновационих решења у производњи. Констатовано је да је потребна додатна финасијска подршка српској привреди у домену развоја малих и средњих предузећа, имајући у виду њихов значај за одржив економски развој наше земље. Такође, било је речи о стању на европском тржишту капитала и тренду раста референтне каматне стопе, где су прогнозе Европске централне банке да ће се до 2025. године референтна каматна стопа вратити на ниво од 2,5 % што је свакако охрабрујућа прогноза за привреду.

Фонд за развој сарађује са ЕИБ-ом од 2021. године, када је ратификован Финансијски уговор којим је Србији одобрена кредитна линија у износу од 200 милиона евра за ликвидност малих и средњих предузећа услед пандемије корона вируса. Средства у износу од 86.084.977,25 евра пласирана су за ову сврху и у потпуности су исплаћена крајњим корисницима, по каматној стопи од 1% и грејс период који је на крају продужен на три године.

У међувремену је закључен Анекс финансијског уговора који је ступио на снагу 18.9.2023. године и тиме смо продужили рок за коришћење преосталих средстава у износу од приближно 114 милиона евра, до 6.8.2025. године са могућношћу достављања предлога за алокацију до 6.8.2026. године. Ова средства биће на располагању нашим привредницима како за инвестициона улагања, тако и за трајна и обртна средства под веома повољним условима. Тренутна каматна стопа је 3,24 за инвестициона улагања, рок отплате је 12 година, а грејс период четири године. Када је у питању кредитна линија за трајна и обртна средства, максималан рок отплате може бити пет година унутар којег се може користити грејс период од максимум једне године. Каматна стопа је такође 3,24. Максимални износ и за обе врсте кредита је 12.500.000,00 евра у динарској противвредности.

Анексом је измењен максимални износ кредита, односно повећан је са 2,5 милиона евра на 12.5 милиона евра, као и максимални износ пројекта који је повећан са 5 милиона на 25 милиона евра. Осим тога извршили смо усклађивање са правно обавезујућим међународним уговором (Париски уговор) који се односи на климатске промене. С тим у вези, ревидирана су и уведена нова ограничења која се пре свега односе на испуњавање критеријума енергетске ефикасности, усклађеност са националним енергетским стандардима и ограничења емисије CO2.

У току је јавни позив заинтересованим привредницима да аплицирају за средства из кредитне линије за инвестције, а очекујемо да ће ускоро бити на располагању и кредитна линија за трајна и обртна средства.

EIB continues to support the Development Fund

Director of the Development Fund of the Republic of Serbia Ms Tatjana Matić had a meeting today, on 7 фебрурар 2024, in Luxembourg with representatives of the EIB and Mr. Matteo Rivellini, Head of Division in charge of lending operations in Slovenia, Croatia and the Western Balkans.

At the meeting they discussed the results of previous cooperation and possibilities to create new joint programmes to support the development of small and medium-sized enterprises, to increase investment, to increase employment and to support financing of innovative solutions in production. The participants concluded that additional financial support is needed for Serbian economy for the development of small and medium-sized enterprises, having in mind their importance for sustainable economic development of our country. They also talked about the situation on the European capital market and the upward trend of the key policy rate, with the European Central Bank projections that the key policy rate would return to 2,5 % until 2025. This is certainly an encouraging projection for economy.

The Fund has been cooperating with the EIB since 2021, when the Financial Agreement was ratified that approved a credit line for Serbia in the amount of EUR 200 million for liquidity of SMEs due to the COVID-19 pandemic.

The funds of EUR 86,084,977.25 were allocated for this purpose and fully paid to end users, with the interest rate of 1% and a grace period that was eventually extended to 3 years.

In the meantime, the Addendum was concluded to the Financial Agreement that entered into force on 18 септембар 2023, extending the deadline to use the remaining funds of approximately EUR 114 million until 6 август 2025, with a possibility to submit proposals for allocation until 6 август 2026. These funds will be available for our businesses both for investment and for fixed and current assets under very favourable conditions. The current interest rate is 3.24 for investment, the repayment term is 12 years and the grace period is 4 years. As regards the credit line for fixed and current assets, the maximum repayment term can be 5 years, within which a grace period of maximum 1 year can be used. The interest rate is also 3.24. The maximum amount for both types of loans is EUR 12,500,000.00 in RSD equivalent.

The Addendum changed the maximum loan amount, i.e. increased it from EUR 2.5 million to EUR 12,5 million, as well as the maximum amount of the project, which was increased from EUR 5 million to EUR 25 million. We also harmonised with the legally binding international treaty (Paris Agreement) relating to climate change. In that regard, limitations were revised and new limitations were introduced, relating primarily to compliance with the energy efficiency criteria, harmonisation with the national energy standards and limitations for CO2 emissions.

A public call is ongoing for interested businesses to apply for fuds from the credit line for investment, and we expect that the credit line for fixed and current assets would also be available soon.

2-3

Нове технологије и дигитализација су поља могуће сарадње ЕИФ и Фонда

На почетку годишњег Форума Европске инвестиционе банке који се одржава у Луксембургу 7. и 8. фебруара 2024. године, директорка Фонда за развој Републике Србије Татјана Матић имала је већ првог дана значајан састанак са извршном директорком Европског инвестиционог фонда, госпођом Marjut Falkstedt.

Матић је детаљно упознала своју европску колегиницу са радом Фонда за развој, задацима и резултатима ове једине развојне финансијске институције у Републици Србији која за циљ има развој малих и средњих предузећа, равномеран регионални развој, подстицање запошљавања, производње, заштите животне средине као и унапређење технолошких процеса производње, подстицање улагања у дигитализацију и примену нових технологија. Управо су нове технологије и дигитализација, између осталих, теме које су од заједничког интереса за Фонд за развој Републике Србије и Европског инвестиционог фонда и представљају поље могуће сарадње у наредном периоду.

ЕИФ има кључну улогу у унапређењу економског раста и иновација широм Европске уније. Њихова централна мисија је да подрже европска мала и средња предузећа побољшавајући њихов приступ финансирању у Европи и у неколико земаља ван Европе. ЕИФ такође подстиче иновације и запошљавање. Основни циљ им је развој предузетништва кроз њихов раст, иновације, истраживања и развој, запошљавање и регионални развој. Такође, фокусирани су и на жене и њихову заступљеност у бизнису, на улагање у климатске и инфраструктурне фондове.

„Европски инвестициони фонд је део Европске инвестиционе банкарске групе. Наши циљеви су идентични – њихова мисија је да европским микро, малим и средњим предузећима олакша приступ финансијским средствима, на чему ми такође предано радимо и у том смислу верујемо да посебно у одређеним сегментима попут додатног подстицања женског предузетништва, подстицању стартап компанија из области ИТ-ја, подстицање технолошких компанија које нуде решења за изазове зелене агенде, можемо заједничким снагама отворити нове изворе повољног финансирања и омогућити додатни раст и развој у региону Западног Балкана”, рекла је директорка Фонда, госпођа Татјана Матић.

ЕИФ je у нашем региону највише присутан преко приватних инвестиционих фондова којима је инвеститор (попут Integral Venture Partners који су власници ресторана Walter и фирме Chips Wаy у Србији).

 

New technologies and digitization are future fild for cooperation between the EIF and the Fund

At the beginning of the annual Forum of the European Investment Bank, which is held in Luxembourg from 07-08/02/2024, the director of the Fund for the Development of the Republic of Serbia, Tatjana Matić, on the first day had an important meeting with the executive director of the European Investment Fund, Mrs. Marjut Falkstedt.

Matić introduced her European colleague in detail to the work of the Development Fund, the tasks and results of this only development financial institution in the Republic of Serbia, which aims to develop small and medium-sized enterprises, balanced regional development, encouraging employment, encouraging production, encouraging environmental protection as well as improvement of technological production processes, encouraging investment in digitization and application of new technologies. New technologies and digitization, among other topics, are of common interest to the RS Development Fund and the European Investment Fund and represent a possible field of cooperation in the coming period.

The EIF has a key role in promoting economic growth and innovation across the European Union. Their central mission is to support European small and medium-sized enterprises (SMEs) by improving their access to finance in Europe and in several countries outside Europe. The EIF also encourages innovation and employment. The main goal is the development of entrepreneurship through growth, innovation, research and development, employment and regional development. Also, they focused on women and their representation in business, investing in climate and infrastructure funds.

The European Investment Fund is part of the European Investment Banking Group. Our goals are identical – their mission is to facilitate access to financial resources for European micro, small and medium-sized enterprises, which is what we are also committed to and believe in, especially in certain segments such as additional encouragement of female entrepreneurship, encouragement of start-up companies in the field of IT, encouraging technological companies that offer solutions to the challenges of the green agenda, we can jointly open new sources of favorable financing and enable additional growth and development in the region of the Western Balkans”, said the director of the Fund, Mrs. Tatjana Matić.

EIF is mostly present in our region through private investment funds in which it is an investor (such as Integral Venture Partner, the owner of Walter restaurant and Chips Way Company in Serbia).

eib-forum

Директорка Фонда Татјана Матић на Форуму ЕИБ у Луксембургу

Директорка Фонда за развој Републике Србије Татјана Матић, на позив Европске инвестиционе банке, учествоваће на годишњем Форуму ЕИБ-a који се одржава 7. и 8. фебруара у Луксембургу.

Биће то драгоцена прилика да се из прве руке информишемо о темама које су од виталног значаја за нашу земљу, попут проширења, “зеленог договора”, удружености тржишта капитала и банака, миграцијама, изазовима енергетске безбедности итд. Такође имаћемо прилику да са међународним партнерима потврдимо нашу посвећеност економском развоју малих и средњих преузећа и да отворимо нове могућности сарадње.

Тема форума је „Европска конкурентност у поларизованом глобалном контексту”.

На овом динамичном и угледном скупу који ће отворити Председница ЕИБ-а, госпођа Nadia Kalvino, премијер Луксембурга господин Luk Frieden и председник Европског Савета господин Charles Michel, чућемо и значајне дискусије. Зелени договор, уније банака и тржишта капитала, миграција и проширење. Форум се бави питањима која ће бити на врху агенде следећег Европског парламента и Европске комисије, као и приоритетима када је реч о великим изазовима, као што су обезбеђивање приступачне и чисте енергије, задржавање индустријске конкурентности и решавање неједнакости унутар и између држава чланица. Такође дискусије на овогодишњем Форуму траже одговор на питање да ли недостаје нова визија ЕК или једноставно је потребно више упорности у примени начелних изјава о намерама о проширењу ЕУ. У оквиру ових тема говориће генерални директор за суседство и преговоре о проширењу, господин Gert Jan Koopman, затим извршни Потпредседник Европске комисије надлежан за трговину и привреду , господин Valdis Dombrovskis, такође ће реч узети и европски комесар за финансијске услуге, финансијску стабилност и унију тржишта капитала , затим комесар за енергетику као и европски комесар за климатску акцију.

У оквиру овогодишњег другог Форума највиши представници Европске комисије и еминентни стручњаци покушаће сви заједно да дају одговоре на питања да ли слободна трговина, сарадња и отвореност могу да врате свој пословни потенцијал, како свет може да избегне негативне последице неизбежних изазова, да ли се национални фискални ресурси и алати заједничког финансирања користе ефикасно, какви су изгледи за раст европске привреде услед ратова и све старијег становништва, како се могу искористити улагања у зелене и дигиталне технологије, како изгледају глобални економски односи у време геополитичке дисколације, а предвиђена је и презентација годишњег извештаја о инвестицијама ЕИБ-а.

Форум ће својим излагањем затворити председница Европског парламента, Roberta Metsola.

Директорка Фонда имаће и радне састанке са извршном директорком Европског инвестиционог фонда г-ђом Marjut Falkstedt, затим са делегацијом Француске развојне агенције на челу са замеником генералног директора г-дином Bertrand Walckenaer, као и састанак са званичницима ЕИБ-a.

sastanak2

Управни одбор 19. јула 2023.године, одобрио је дугорочне кредите

Управни одбор Фонда за развој Републике Србије, на својој шестој седници одржаној 19. јула 2023.године, одобрио је дугорочне кредите за инвестиције у укупном износу од 891.585.422,08 динара чиме је одобрено финансирање инвестиционих пројеката за осам поднетих захтева клијената.

Истовремено Управни одбор донео је одлуку о одобравању дугорочних кредита за трајна обртна средства у укупном износу од 494.500.000 динара чиме је одобрено финанасирање набавке сировина и репрометријала за 13 захтева клијената.

Чланови Управног одбора одбили су четири захтева за инвестиционе кредите и 12 захтева за кредите за трајна обртна средства.

На шестој седници Управног одбора, донете су и четири одлуке за споразумно измирење обавеза, а сви клијенти ће у најкраћем року бити обавештени о донетим одлукама, сходно пословно професионалној пракси Фонда.

prijemzahteva222

24.07.2023. почео пријем захтева према условима из Програма финансијске подршке за развојне пројекте

Фонд за развој обавештава све заинтересоване клијенте да је од данас, 24.07.2023.године почео пријем захтева према условима из Програма финансијске подршке за развојне пројекте, који заједнички спроводе Министарство привреде и Фонд за развој.

Детаљније информације о условима за учествовање и износима средстава су доступни на следећем линку

fondvest3

17.07.2023.године почео пријем захтева према условима из Програма финансијске подршке за почетнике у пословању и младе

Фонд за развој обавештава све заинтересоване клијенте да је од данас, 17.07.2023.године почео пријем захтева према условима из Програма финансијске подршке за почетнике у пословању и младе, који заједнички спроводе Министарство привреде и Фонд за развој.

Детаљније информације о условима за учествовање и износима средстава су доступни на следећем линку